Home/Dziedziny wiedzy specjalistycznej/Prawo medialne/Prawo prasowe, prawo o przekazywaniu informacji słownych i obrazkowych oraz ochrona dobrego imienia

Prawo prasowe, prawo o przekazywaniu informacji słownych i obrazkowych oraz ochrona dobrego imienia

Prawo prasowe zajmuje się wypowiedziami i relacjonowaniem wizerunku w klasycznych mediach drukowanych, jak również w mediach internetowych.
Często zdarza się, że prawo prasowe i interes publiczny w zakresie informacji kolidują z prawami osobistymi jednostki. W tym przypadku wolność opinii i wolność prasy w szczególności są przeciwstawione ogólnemu prawu osobowości. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami chronionymi prawami podstawowymi, należy dokonać wyważenia interesów. 

Do naruszenia dóbr osobistych dochodzi zazwyczaj przede wszystkim w przypadku fałszywych doniesień, nieprawdziwych stwierdzeń faktów, zniesławień, pomówień, szkalowania charakteru, oszczerczej krytyki, ale także w przypadku naruszania ocen internetowych.

Jako osoba poszkodowana możesz mieć prawo do kontratypu, nakazu zaprzestania działalności lub roszczenia o odszkodowanie za niedopuszczalną wypowiedź lub fotoreportaż.

Dobra reputacja firm może być również zagrożona i trwale uszkodzona przez fałszywe doniesienia lub podobne.

Doradzamy i reprezentujemy firmy, w szczególności operatorów platform, jak również freelancerów i osoby prywatne w przypadku ataków na ich reputację lub naruszeń dóbr osobistych.

Prosimy o niezobowiązujący kontakt z nami!